Rok: 2014

Tvorba

Ľudovít Majer – výber z tvorby AFORIZMY Každý si nesie svoj kríž… a Slováci dvojitý…