Nula v originálnej umeleckej spolupráci

Štvrté vydanie spoločného projektu Divadla Štúdio tanca a Generácie Nula (P)OHYBY SLOV malo 15. novembra 2022 špecifický rozmer. V septembri krátko po úspešnom uvedení CD albumu Generácia Nula v Trenčíne (15. septembra) nielen nás zasiahla informácia o tragickom úmrtí mladej talentovanej študentky herectva Zuzany Ogurčákovej. Jej zjav obohatil slávnostný program uvedenia CD albumu, ale aj samotný CD nosič, na ktorom ostáva zvukovo zachytená navždy – recitujúc tvorbu členov Generácie Nula. Bezprostredne po jej nečakanom a smutnom odchode do večnosti prišli Nuláci s návrhom podujatia, ktoré bude venované práve Zuzke. Nielen ako poďakovanie za spoluprácu s ňou, ale najmä ako poukázanie na tému priechodov pre chodcov na cestách, či na tému priechodov medzi životom a smrťou. Do spolupráce pri tvorbe programu bola k Divadlu Štúdio tanca prizvaná aj Akadémia umení, teda pedagogička Zuzana Budinská so svojimi študentmi, ale aj spevácke trio Krajka s gitaristom Petrom Belákom. Výsledkom bol emotívny program, v ktorom sa na báze umeleckého pásma striedalo literárne slovo, predovšetkým poetické, so spevom Krajky, dramatickým vstupom študentov Akadémie umení (AUNAKI) ako aj tanečným vstupom tanečníkov Divadla Štúdio tanca.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *