Peter Papšo

Narodil sa v zasneženú januárovú noc v Banskej Bystrici. Dva ročníky základnej školy navštevoval v Podlaviciach (1988 – 1990), potom  pokračoval vo svojom vzdelávaní v Leviciach (1990 – 1996). Tam  neskôr ukončil aj Gymnázium (2000), po ktorom pokračoval v štúdiu na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde získal bakalársky titul v odbore sociálna práca (2003), magisterský titul v odbore sociálna pedagogika (2005), titul philosophiae doctor (PhD.) v odbore pedagogika (2011) a titul doktor filozofie (PhDr.) v odbore sociálna práca (2012). Od roku 2006 až doposiaľ pôsobí ako vysokoškolský učiteľ na Katedre sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Literárne činný začal byť už na levickom gymnáziu, kde sa zapojil do vydávania a bol členom redakčnej rady školského časopisu Preklepy. Postupne publikoval v rôznych regionálnych novinách a časopisoch (Pohronie, Levický hlásnik, Nové Pohronie,…) Zapájal sa aj do rôznych literárnych súťaží. V roku 2000 získal čestné uznanie v literárnej súťaži Európa v škole, v roku 2004 čestné uznanie v literárnej súťaži Cena Andreja Chudobu. V tom istom roku sa mu podarilo debutovať so svojou prvou básnickou zbierkou Keď odídeš, zhasni… (Banská Bystrica, 2004). Druhú básnickú zbierku vydal o 3 roky neskôr pod názvom Pár slov (Poniky, 2007). V roku 2003 sa začal zúčastňovať na stretnutiach a stal sa členom literárneho klubu pri Štátnej vedeckej knižnici – Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici LITERA 2. Pravidelne publikuje v jeho zborníkoch. V roku 2007  sa začal venovať aj tvorbe piesňových textov, pričom spolupracoval napríklad s Petrom Cmorikom, či banskobystrickou skupinou Ferwido. V roku 2009 ho prijali za člena Spolku slovenských spisovateľov.

V roku 2011 vydal spolu s ďalšími šiestimi autormi (Marcel Páleš, Miroslav Kapusta, Pavol „Hirax“ Baričák, Pavol Korba, Michal Ďuga a Stano Háber) básnickú zbierku Nula (Banská Bystrica, 2011). V tom istom roku spolu s Marcelom Pálešom založil Generáciu NULA. Spolu s ním vydali poetickú zbierku Generácia NULA, ukážka tvorby (Banská Bystrica, 2012). Doposiaľ posledná básnická zbierka, v poradí tretia samostatná, nesie názov Voľne si lietam (Banská Bystrica, 2012).
205359_3357867116374_944089237_n

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *