Archive for the ‘Ostatné podujatia’ Category

Nuláci sa v marci 2015 prvý raz predstavili v Poltári, teda v domácom meste jedného z Nulákov. Popoludní sa predstavili v kultúrnom dome na knižnej burze a večer v Žltom svete uvádzali ako „krstní“ rodičia debutovú knihu – zbierku básní Rastislava Boška. Obidve podujatie boli organizované pod záštitou Miestneho domu Matice slovenskej.

4. 4. 2014 sme v Cikkerovej sieni v historickej Radnici v Banskej Bystrici uvítali novú knihu člena Generácie Nula Marcela Páleša. Pozrite si zábery z tohto podujatia:

Nuláci si to tentoraz namierili ďalej od Bystrice, a to do Knižnice Józsefa Szinnyeiho v Komárne. Tam ich domáci srdečne pohostili tvorivými darčekmi, fajnotami, no najmä rodinnou atmosférou s výborným hudobníkom. (21. 3. 2014)