PAVOL KORBA: Je dôležité posúvať sa

Básnik Paľo Korba je síce tichšou súčasťou Generácie Nula, to však neznamená, že nemá čo povedať. Naopak, jeho básne sú stručné len formálne, ale ich výpovedná hodnota ide do hĺbky a neraz na krátkej ploche predstaví originálne to, čo sa iným darí len vo väčšom textovom priestore. Tvorbu Paľa Korbu výrazne ovplyvňuje jeho život. Na jednej strane patrí ku kapucínskym mníchom a publiku sa neraz predstaví v kapucínskom habite, na druhej strane má za sebou búrlivú mladosť, ktorej skúsenosti tu a tam presakujú aj z jeho básní. Pýtal sa ho Marcel Páleš a básnik Korba zostal verný svojej skromnosti na slovo.

 • OTÁZKA: Pali, síce pochádzaš zo samotného okraja východného Slovenska, predsa len ťa život posúva cez stredné Slovensko až na opačný koniec tej našej malebnej krajiny…

ODPOVEĎ: Pochádzam z Bardejova. Od roku 1997 som na strednom Slovensku, momentálne v Hriňovej. Ale vypomáham aktuálne aj v Bratislave v kláštore.

 • OTÁZKA: Kým si však vymeral štreku z Bardejova do Bratislavy, nebolo to len tak, že ráno chytím vlak kdesi pod Poľskom pri Ukrajine a večer som na západe pri Viedni. Prešli roky a čo-to sa preunulo aj tvojím vnútrom. Ako vnímaš detstvo s mladosťou teraz, keď sa chlapec dávno zmenil na zrelého muža?

ODPOVEĎ: No tak blíži sa 50-tka, myslím si, že kríza stredného veku ma už prešla, teda teším sa.

 • OTÁZKA: Inšpirácií sa ti v mladosti núkalo zrejme neúrekom… Nebol si svätuškárom a poslušným miništrantom, čo sa alkoholu či cigariet stráni ako čert kríža…

ODPOVEĎ: Nuž bolo všeličo… Tie cigarety mi ostali doteraz, alkohol už dávno nepijem. Inšpirácie vnímam ako božiu záležitosť.

 • OTÁZKA: Ľutuješ dnes niečo z toho horšieho, k čomu si privoňal?

ODPOVEĎ: Ľutujem rok 1991, bolo to celé zlé. Alkohol sa zmenil na diabla. Preč bola eufória, zostala iba šeď.

 • OTÁZKA: Už som sa stretol s názorom na teba, že o to viac vieš prenikať do vzťahov medzi svetským a svätým, pretože si okúsil aj druhý breh, teda bol si zvádzaný pokušeniami a skôr než si nastúpil cestu mnícha, okúsil si aj trpké príchute života. Ako to vnímaš ty?

ODPOVEĎ: Svoje skúsenosti, či tie dobré alebo zlé, dávam do básní.

 • OTÁZKA: Vo svojej tvorbe neraz čitateľovi neraz nadhadzuješ hranicu medzi dobrom a zlom, teda medzi pokušením, podľahnutím a cestou späť. Možno to vnímať ako súčasť každého z nás? Čiže má každý z nás v sebe oheň aj vodu?

ODPOVEĎ: Áno. Keď človek padne, dôležité je aj vstať a ísť ďalej, nezostať ležať.

 • OTÁZKA: Ako sme už spomenuli vyššie, u teba nastal pohyb nielen fyzicky z miesta na miesto, ale aj vnútorne, už si však dosiahol nejaké pevné miesto, alebo sa máš stále kamsi posúvať?

ODPOVEĎ: Dúfam, že pevné miesto budem mať až v nebi. Tu a teraz je dôležité niekam sa posúvať.

 • OTÁZKA: Ako vlastne došlo k tomu, že si sa rozhodol vymeniť ten život plný pokušení za život kapucínskeho mnícha?

ODPOVEĎ: Pokušenia sú aj budú, o to nejde. Dôležité je zvoliť si dobro a kráčať. Mojou cestou je byť mníchom a je to pekná cesta.

 • OTÁZKA: A odkedy si mníchom, boli aj zaváhania?

ODPOVEĎ: Určite boli, to je normálne. Ale momentálne nie sú.

 • OTÁZKA: Prečo vlastne poézia ako umelecké sebavyjadrenie?

ODPOVEĎ: Na to sa treba opýtať umelca všetkých umelcov – pána Boha.

 • OTÁZKA: S básňami si získal viacero pozoruhodných ocenení na súťažiach, máš za sebou niekoľko básnických zbierok, teda čo ti dalo a dáva písanie?

ODPOVEĎ: Každé ocenenia si vážim a teším sa aj z vydaných zbierok. Čo mi dalo a dáva písanie? Jedným slovom – radosť.

 • OTÁZKA: A keď čítaš, čo čítaš?

ODPOVEĎ: Momentálne okrem svojich kapucínskych kníh teraz čítam životopis Terézie Neumannovej.

 • OTÁZKA: Čo možno čitatelia Paľa Korbu netušia, tvojou parketou je aj kuchyňa, teda neraz varíš pre ostatných spolubratov. Na čom si však najradšej pochutíš ty?

ODPOVEĎ: Strukoviny, halušky, zemiakové placky a mnohé iné.

 • OTÁZKA: Nuž a záverom rozlúčme sa azda poeticky, po korbovsky… Ktorá z tvojich básní je jednou z tých, ktoré na podujatiach čítaš najradšej?

ODPOVEĎ:

Chlieb a hry

Dal im chlieb,
mlieko, mäso a vodku.
Potom im natáral
toľko hlúpostí,
až z ich života
urobil hru.
Ľudia ho milovali,
veď im dal
chlieb a hry.
A vodku.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *