Roman Buhovecký

Roman Buhovecký

Je akousi externou súčasťou Generácie Nula, keďže nie je literárnym autorom, ale ako hudobný interpret často spolupracuje s Nulákmi, sprevádza ich na rôznych podujatiach a na ich texty skladá hudbu. Vzniknuté pesničky bývajú potom sympatickým spestrením podujatí niektorého či viacerých členov Generácie Nula.

Roman Buhovecký sa narodil v Banskej Bystrici 2.  augusta 1975 a tam navštevoval aj základnú aj strednú školu. Už v detstve sa formoval jeho umelecký rozmer,  rodičia ho zoznamovali so svetom umenia, brávali ho do galérie, divadla a na koncerty vážnej hudby. Jeho umelecké zameranie je všestranné, absolvoval šesť rokov ĽŠU, výtvarný odbor a jeho výtvarné práce boli ocenené na okresných a krajských súťažiach.

Zúčastňoval sa literárnych a recitačných súťaží Hviezdoslavov Kubín a Puškinov pamätník, kde reprezentoval školu v prednese básní. V puberte začal spievať a hrať na gitare a skladať prvé piesne. Skúsenosť s recitovaním a písaním básní sa mu zišla pri písaní piesňových textov. Prvé piesne boli o láske a o hľadaní vlastnej identity. V roku 1998 založil kapelu Rockturno, s ktorou koncertovali po kluboch a ktorá sa rozpadla v roku 2001. Neskôr sa dozvedel o klube bystrických básnikov Litera 2 a začal zhudobňovať aj básne už skúsených básnikov ako napríklad Peter Papšo alebo Marcel Perecár.

Roman Buhovecký sa snaží byť autentický nielen vo svojej hudobnej tvorbe, ale aj v každodennom prežívaní. Usiluje sa o poctivý prístup k životu bez skratiek a tak neraz zažíva hĺbku i šírku, pády aj zlyhania. To všetko pretavuje do svojich piesní, ktorými chce sprostredkovať svoje zážitky a prinášať ľuďom radosť a nádej. Hoci je viac-menej hĺbavý a filozofický typ, má rad humor a rád si spraví žart aj sám zo seba. Je vášnivý čitateľ a večný hľadač zmyslu života. Má rád ticho, pokoj a prírodu, ale zároveň je spoločensky aktívny. A ako sám o sebe hovorí: je hanblivý exhibicionista.  Je otcom dvoch detí. V roku 2018 mu vyšiel debutový album Svitanie, na ktorom sú texty nielen Nulákov, ale aj ďalších básnikov. V roku 2021 vydali spolu s klaviristom Jozefom Marešom hudobný album Znovunájdený.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *